Audyt Sp. z o. o.
O FIRMIE ZAKRES USŁUG KONTAKT
Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych.
Nr wpisu 3583.
 

Przeglądy sprawozdań finansowych

Usługi rachunkowe

Ekspertyzy ekonomiczno - finansowe

W 2011 roku “Audyt” sp. z o. o. wpisana została przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów do rejestru podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, pod numerem 3583.

Nasza firma prowadzi działalność zgodnie z ustawą z dnia 7 maja 2009r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz nadzorze publicznym.

Wykonujemy czynności rewizji finansowej (badanie, przeglądy sprawozdań finansowych lub inne usługi poświadczające, o których mowa w odrębnych przepisach).

W czasie działalności przeprowadziliśmy badanie sprawozdań finansowych w podmiotach
o zróżnicowanej formie prawnej i strukturze organizacyjnej.