Audyt Sp. z o. o.
O FIRMIE ZAKRES USŁUG KONTAKT
Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych.
Nr wpisu 3583.
 

Przeglądy sprawozdań finansowych

Usługi rachunkowe

Ekspertyzy ekonomiczno - finansowe

Odpowiadając na potrzeby zmieniających się warunków działania przedsiębiorstw, firma Audyt Sp. z o.o. świadczy usługi finansowo – księgowe i audytorskie w zakresie:

• prowadzenie ksiąg rachunkowych wraz z obligatoryjną obsługą jednolitego pliku kontrolnego (JPK),

• weryfikacja i kontrola ksiąg rachunkowych na potrzeby sprawozdawczości zewnętrznej i wewnętrznej,

• badanie sprawozdań finansowych według MSR i MSSF,

• doradztwo finansowe i outsourcing,

• obsługa kompleksowa START-UP–ów na preferencyjnych warunkach, koszty obsługi dostosowane do możliwości finansowych rozpoczynających działalność.

Audyt przeprowadzany jest zgodnie z przepisami o wykonywaniu zawodu biegłego rewidenta.
Proces badania sprawozdania finansowego jest całkowicie zinformatyzowany, przeprowadzany jest przez biegłych rewidentów, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie w służbach księgowo - finansowych jak również w pracy rewizyjnej i kontrolnej.